Darbo laikas I-VII 09:00-21:00 +370 4 620 0100

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias

Grįžti

Tel. nr. (pr-sk 09:00-21:00)  +370 4 620 0100
Elektroninio pašto adresas   aptarnavimas@avitela.lt
Privalomas laukas

SOCIALINIŲ TINKLŲ PRIVATUMO POLITIKA


Šiuo dokumentu norime informuoti Jus apie Jūsų duomenų tvarkymą mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 13 straipsnį.

Duomenų valdytojas

Už toliau aprašomą duomenų rinkimą ir tvarkymą tam tikrais atvejais atsakome mes, t. y. UAB „Avitelos Prekyba“ juridinio asmens kodas: 142054984 buveinės adresas: Taikos pr. 15, Klaipėda ir tam tikrais atvejais atitinkami paskyrų platformų (toliau – „platformos“) valdytojai.
Be to, tam tikrais duomenų tvarkymo atvejais mes kartu su platformų valdytojais veikiame kaip bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnį (duomenų tvarkymas pagal 4 punktą).


Platformų valdytojų atsakomybė

Platformų valdytojų atliekamam duomenų tvarkymui (pvz., narių administravimui ir informacijos skelbimui) mes galime daryti tik ribotą įtaką. Tais atvejais, kai galime daryti įtaką, turimų galimybių ribose prižiūrime, kad platformos valdytojas tvarkytų duomenis privatumo apsaugai palankiu būdu. Tačiau daugeliu atvejų mes negalime daryti įtakos platformos valdytojo atliekamam duomenų tvarkymui ir tiksliai nežinome, kokius duomenis jis tvarko.
Platformos valdytojas administruoja visą kanalo IT infrastruktūrą, nustato jo taikomas duomenų apsaugos taisykles ir palaiko savo paties nustatytus santykius su Jumis kaip naudotoju (kai esate registruotasis socialinės žiniasklaidos kanalo naudotojas). Be to, tik valdytojas atsako už visus klausimus, susijusius su Jūsų naudotojo paskyros duomenimis, prie kurių mes kaip įmonė neturime prieigos.

DAUGIAU informacijos apie platformos teikėjo atliekamą duomenų tvarkymą ir kitas nesutikimo pareiškimo galimybes rasite atitinkamo teikėjo privatumo politikoje:
 • „Facebook“: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 • „Instagram“: https://help.instagram.com/519522125107875
 • „YouTube“: https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=lt
 • „LinkedIn“: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Jums naudojantis platforma, paprastai, atitinkamos platformos valdytojas Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko serveriuose, kurie yra trečiose valstybėse, visų pirma, JAV ir Jungtinėje Karalystėje.


Mūsų veiksmai socialinės žiniasklaidos paskyrose

Mūsų atliekamo duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas: Mūsų atliekamo duomenų tvarkymo mūsų paskyrose tikslas yra informuoti pirkėjus apie pasiūlymus, produktus, paslaugas, akcijas, konkursus, dalykines temas, verslo naujienas, šiomis temomis bendrauti su paskyrose naršančiais žmonėmis, atsakyti į jų klausimus, teigiamus atsiliepimus ir kritiką.

Mes pasiliekame teisę ištrinti medžiagą paaiškėjus, kad tai padaryti būtina. Pavyzdžiui, toks atvejis yra, kai skelbiami teises pažeidžiantys ar neteisėti įrašai, neapykantą kurstantys komentarai, nepadorūs atsiliepimai (aiškiai seksualinio turinio) arba priedai (pavyzdžiui, nuotraukos ar vaizdo įrašai), kuriais, be kita ko, pažeidžiamos autorių teisės, asmenų teisės, baudžiamojo kodekso normos ar „Avitela“ etikos principai.

Prireikus, Jūsų medžiaga pasidaliname savo paskyroje, jei tokia yra platformos funkcija, ir per platformą susisiekiame su Jumis. Teisinis pagrindas tam yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Duomenis tvarkome siekdami vykdyti publikavimo veiklą ir komunikaciją.

Platformų valdytojai neturi galimybės daryti įtakos „Avitela“ atliekamam Jūsų duomenų tvarkymui bendravimo su pirkėjais ar konkursų organizavimo tikslais.

Kaip jau minėta, tais atvejais, kai platformos teikėjas sudaro mums tokią galimybę, stengiamės užtikrinti, kad mūsų paskyros kuo labiau atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus.

Duomenys, kuriuos Jūs pateikiate mūsų paskyrose, pavyzdžiui, komentarai, vaizdo įrašai, nuotraukos, patiktukai, viešos žinutės ir pan., tuo tikslu skelbiami platformoje ir šių duomenų mes niekada nenaudojame ir netvarkome kitais tikslais.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos: Tam tikrais atvejais Jūsų pateiktu turiniu pasidaliname savo paskyroje, jei tokia yra platformos funkcija, ir per socialinės žiniasklaidos kanalus susisiekiame su Jumis. Tais atvejais, kai platformoje pateikiate mums užklausą, jei reikia, mes, atsižvelgdami į prašomą atsakymą, nukreipiame į kitus, saugius bendravimo kanalus, kuriais užtikrinamas konfidencialumas. Konfidencialias užklausas visada galite mums siųsti šios privatumo politikos 1 punkte nurodytu mūsų adresu.

Duomenų, kuriuos perduodate mums konfidencialiais kanalais (pavyzdžiui, asmenine žinute, laišku ar elektroniniu paštu), mes, paprastai, neperduodame trečiosioms šalims, nesusijusioms su „Avitela“. Išimtiniais atvejais duomenis mūsų vardu tvarko duomenų tvarkytojai. Šiuos duomenų tvarkytojus mes kruopščiai atrinkome ir patikrinome. Be to, siekiant atsakyti į Jūsų užklausą, atskiras jos dalis, gali prireikti konfidencialiu būdu perduoti sutarties šalims (pavyzdžiui, tiekėjams, jei užklausa pateikta dėl konkretaus gaminio). Tokiais atvejais Jūsų užklausa prieš perduodant anonimizuojama, kad trečioji šalis negalėtų jos susieti su Jumis. Jeigu atskiru atveju prireikia perduoti Jūsų asmeninę informaciją, apie tai pranešame Jums iš anksto ir paprašome Jūsų sutikimo.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: Visą asmeninę informaciją, kurią saugiomis žinutėmis mums siunčiate užklausose (išsakydami pasiūlymus, teigiamus atsiliepimus ar kritiką), ištriname arba padarome visiškai anonimišką ne vėliau kaip po 90 dienų nuo galutinio atsakymo pateikimo Jums. Nustatytą 90 dienų saugojimo terminą grindžiame tuo, kad pavieniais atvejais pateikus atsakymą Jūs kaip klientas pakartotinai kreipiatės į mus tuo pačiu klausimu, todėl mes galime pasiremti ankstesniu susirašinėjimu. Kaip rodo praktika, po 90 dienų paprastai nebesulaukiame klausimų dėl mūsų pateiktų atsakymų.

Visi Jūsų vieši įrašai šiose paskyrose mūsų pranešimų laikaskalėje saugomi ribotą laiką, nebent mes ištriname juos dėl to, kad atnaujinama pagrindinė tema, minėtais įrašais buvo padarytas teisės pažeidimas arba pažeistos mūsų gairės arba Jūs pats ištrinate šiuos įrašus.

Mes negalime daryti įtakos tais atvejais, kai Jūsų duomenis ištrina pats platformos valdytojas. Atsižvelgiant į tai, galioja kiekvieno konkretaus platformos valdytojo duomenų apsaugos taisyklės.


Konkursai

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai: Naršydami mūsų interneto svetainėje, skaitydami mūsų naujienlaiškius ar peržiūrėdami mūsų socialinės žiniasklaidos paskyras, Jūs galite dalyvauti įvairiuose konkursuose. Asmens duomenis, kuriuos Jūs perduodate mums dalyvavimo konkursuose tikslais, mes naudojame tik konkursams rengti (pavyzdžiui, siekdami išrinkti laimėtoją, atsiųsti prizą, atitinkamais atvejais anonimiškai paskelbti laimėtoją), nebent konkretaus konkurso sąlygose numatyta kitaip arba Jūs davėte mums savo aiškų platesnį sutikimą. Jeigu atitinkamame socialiniame tinkle užsiregistravote savo tikruoju vardu arba Jus galima atpažinti iš nuotraukų Jūsų paskyroje, negalima atmesti, kad Jus identifikuos kiti mūsų paskyros lankytojai.

Organizuojant konkursus, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas paprastai yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas. Jeigu pateikiate sutikimą dalyvavimo konkurse tikslais, tokiu sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas. Jeigu dalyvavimo konkurse tikslais pareiškėte sutikimus, galite šiuos sutikimus bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas įsigalios nuo jo pareiškimo momento.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos: Duomenys trečiosioms šalims perduodami tik tuomet, jeigu tai būtina siekiant surengti konkursą ar atsiųsti prizą (pvz., kai prizą siunčia konkurso rėmėjas ar duomenys perduodami logistikos įmonei) arba Jūs tuo tikslu davėte mums savo aiškų sutikimą. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurių socialinės žiniasklaidos kanalų turiniu taip pat gali būti tiesiogiai dalinamasi viešai prieinamose interneto svetainėse (pavyzdžiui, anketoje arba komentaruose), todėl iš Jūsų bendravimo su mumis kiti naudotojai taip pat gali matyti Jūsų dalyvavimo faktą. Be to, tokiais atvejais atitinkamoje paskyroje gali būti matoma ir informacija apie Jūsų laimėjimą. Jeigu atitinkamame socialiniame tinkle užsiregistravote savo tikruoju vardu arba Jus galima atpažinti iš nuotraukų Jūsų paskyroje, negalima atmesti, kad Jus identifikuos kiti mūsų paskyros lankytojai.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: Pasibaigus konkursui ir paskelbus laimėtojus, per dvi savaites nuo prizo išsiuntimo dalyvių asmens duomenys ištrinami iš konkurso administravimo puslapio. Tais atvejais, kai prizai yra daiktiniai, laimėtojų duomenys saugomi įstatymų nustatytą garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį, kad gedimo atveju būtų galima daiktą sutaisyti arba pakeisti. Jeigu dalyvaujate konkurse, kuris skelbiamas mūsų paskyroje (pavyzdžiui, paliekant įrašą arba komentarą), mes negalime daryti įtakos tais atvejais, kai Jūsų duomenis ištrina pats platformos valdytojas. Tokiais atvejais galioja konkretaus platformos valdytojo duomenų apsaugos taisyklės.


Socialinių tinklų klausymas ir socialinių tinklų stebėsena

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai: Siekdami sužinoti, kaip žmonės vertina mūsų produktus ir paslaugas, įvertinti mūsų pardavimo skatinimo veiksmus ir nustatyti galimus patobulinimus, be informacijos, kurią mums tiesiogiai atskleidžiate naudodamiesi platforma, mes dar atliekame vadinamą socialinių tinklų „klausymą“ ir socialinių tinklų stebėseną. Tuo tikslu platformose paskelbti įrašai analizuojami pagal paieškos užklausą (pvz., apie naują produktų liniją) arba tam tikrus rodiklius (pvz., peržiūras, paspaudimų skaičių). Tai darant stebimi tik tie įrašai, kuriuos paskelbiate neribotam kiekiui žmonių.

Tam renkamų duomenų kiekis pirmiausia priklauso nuo įrašo pobūdžio ir turinio; pavyzdžiui, tai gali būti teksto forma paliktas įrašas arba įkelta nuotrauka. Be to, atskirais atvejais gali būti renkamas ir atitinkamu atveju naudojamas naudotojo ID, pavyzdžiui tuomet, kai „Avitela“ norėtų pasiūlyti pagalbą iškilusioms problemoms išspręsti. Be to, iš atitinkamų platformų valdytojų šiuo metu gauname informaciją apie konkrečių įrašų pasiekiamumą.

Socialinių tinklų „klausymo“ tikslais atliekamo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, nes Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi mūsų teisėtu interesu, siekdami pagal laisvai prieinamus įrašus nustatyti galimus mūsų produktų ir paslaugų trūkumus ir į tai atitinamai reaguoti.

Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos: Tais atvejais, kai mums atliekant socialinių tinklų „klausymą“ ar socialinių tinklų stebėseną pasitelkiame išorinius duomenų tvarkytojus, jų prievolės nustatomos sutartyje, kaip numatyta BDAR 28 straipsnyje.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai: „Avitela“ nuolat nesaugo reikšmingų duomenų, o tik tikslingai juos analizuoja, kad būtų galima nustatyti priemones, galimai reikalingas trūkumams pašalinti. Kasmet atliekamų palyginamųjų analizių tikslais, Jūsų duomenis, prireikus, galime papildomai saugoti iki 2 metų, nebent savo duomenis iš platformos ištrinate anksčiau.


Bendri duomenų valdytojai pagal BDAR 26 straipsnio 1 dalį

Santykiams su šiais platformų valdytojais taikoma BDAR 26 straipsnio 1 dalis (Bendri duomenų valdytojai):
 • „Facebook“: https://en-gb.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 • „LinkedIn“: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
 • „YouTube“: https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=lt
 • „LinkedIn“: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Platformos valdytojui taikant žiniatinklio stebėjimo metodus, platformos valdytojas ir mes veikiame kaip bendri duomenų valdytojai. Žiniatinklio stebėjimas gali būti įgyvendinamas nepriklausomai nuo to, ar esate prisijungę ar prisiregistravę platformoje. Kaip jau buvo minėta, mes turime nedaug galimybių daryti įtaką platformoje naudojamiems žiniatinklio stebėjimo metodams. Pavyzdžiui, negalime jų išjungti.
Teisinis pagrindas taikyti žiniatinklio stebėjimo metodus yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Daugiau apie duomenų gavėjus ir duomenų gavėjų kategorijas, o taip pat apie duomenų saugojimo trukmę ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijus sužinosite perskaitę platformų valdytojų privatumo politikas. Šioms privatumo politikoms mes negalime daryti įtakos. Apie tai, kokias turite galimybes įgyvendinti savo teises, siekdami uždrausti naudoti žiniatinklio stebėjimo metodus ar atšaukti savo sutikimą, sužinosite perskaitę šios politikos 2 punkte pateiktas platformų valdytojų privatumo politikas. Be to, galite susisiekti ir su pačiais platformų valdytojais publikavimo skiltyje nurodytais adresais.

Mes tik iš dalies galime daryti įtaką statistiniams duomenims, kuriuos mums teikia platformos valdytojas, bei juos išjungti. Tačiau mes stengiamės užtikrinti, kad mums nebūtų teikiami papildomi, neprivalomi statistiniai duomenys.

Jūs turėtumėte žinoti: platformos valdytojas naudoja Jūsų paskyros ir elgsenos duomenis tam, kad išanalizuotų Jūsų įpročius, asmeninius ryšius ir pomėgius. „Avitela“ negali daryti įtakos platformos valdytojo atliekamam Jūsų duomenų tvarkymui ar perdavimui.


Duomenų tvarkymas trečiojoje valstybėje

Tais atvejais, kai perduodame duomenis trečiojoje valstybėje esantiems (už Europos ekonominės erdvės ribų įsisteigusiems) duomenų gavėjams, apie tai galite sužinoti iš informacijos apie duomenų gavėjus ar duomenų gavėjų kategorijas, kuri pateikiama atitinkamos duomenų tvarkymo veiklos aprašyme. Europos Komisija, išduodama vadinamuosius „sprendimus dėl tinkamumo“, patvirtina, kad tam tikros trečiosios valstybės atitinka duomenų apsaugos standartą, kuris yra analogiškas Europos ekonominėje erdvėje užtikrinamam lygiui. Valstybių sąrašą galite peržiūrėti adresu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions . Jeigu kurioje nors valstybėje nėra analogiško duomenų apsaugos standarto, kitomis priemonėmis pasirūpiname, kad būtų užtikrinta pakankamo lygio duomenų apsauga. Pavyzdžiui, tai užtikrinama vadovaujantis įmonėms privalomomis taisyklėmis, Europos Komisijos sprendimu dėl standartinių sutarčių sąlygų , sertifikatais ar pripažintais elgesio kodeksais.

Be to, Jums naudojantis platforma, Jūsų duomenis platformos valdytojas gali tvarkyti trečiojoje valstybėje (esančioje už Europos ekonominės erdvės ribų). Daugiau apie trečiojoje valstybėje atliekamą Jūsų duomenų tvarkymą, kuriam „Avitela“ negali daryti įtakos, galite perskaityti šios politikos 2 punkte pateiktose platformų valdytojų privatumo politikose.


Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Apžvalga
Be teisės atšaukti mums duotus Jūsų sutikimus Jūs, esant atitinkamoms teisės aktuose numatytoms sąlygoms, taip pat turite šias teises:
 • teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ar papildyti neišsamius duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;

Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį
Vadovaujantis BDAR 15 straipsnio 1 dalimi, Jūs turite teisę neatlygintinai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis. Tai, visų pirma, apima:
 • tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems su Jumis susiję asmens duomenys buvo arba bus atskleisti;
 • numatomą su Jumis susijusių asmens duomenų saugojimo laikotarpį, arba, jei nėra įmanoma pateikti tikslios informacijos, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;
 • teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis ar apriboti duomenų valdytojo atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
 • bet kokį automatizuotų sprendimų priėmimo procesų, nurodytų BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse, buvimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmės duomenų subjektui.
Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, Jūs turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį
Jūs turite teisę prašyti ištaisyti netikslius su jumis susijusius duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, Jūs turite teisę reikalauti, kad neišsamūs asmens duomenys būtų papildyti, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį
Jūs turite teisę reikalauti, kad mes nepagrįstai nedelsdami ištrintume bet kokius su jumis susijusius asmens duomenis, jei egzistuoja bent vienas iš toliau nurodytų pagrindų:
 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs atšaukėte savo sutikimą, kuriuo remiantis buvo atliekamas tvarkymas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkto arba 9 straipsnio 2 dalies a punkto nuostatas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • Jūs nesutinkate, kad būtų vykdomas duomenų tvarkymas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalies arba 2 dalies nuostatas, o BDAR 21 straipsnio 1 dalies atveju nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenų ištrynimas yra būtinas dėl duomenų valdytojui nustatytos teisinės prievolės;
 • asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.
Jei mes viešai paskelbėme asmens duomenis ir esame įpareigoti juos ištrinti, atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, mes imsimės pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, informuoti trečiąsias Jūsų duomenis tvarkančias šalis apie Jūsų prašymo ištrinti duomenis faktą, kad jos ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį Jūs turite teisę reikalauti, kad apribotume duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:
 • Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bet Jūs nesutinkate duomenų ištrinti ir prašote apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
 • Jūs pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį
Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir Jūs turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui mums nesudarant tam kliūčių, kai:
 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir
 • duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą turite teisę reikalauti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį
Jei egzistuoja BDAR 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galima nesutikti dėl su konkrečiu Jūsų atveju susijusių priežasčių. Minėta bendroji teisė nesutikti taikoma visiems duomenų tvarkymo veiksmams, aprašytiems šioje privatumo politikoje, kai duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatas. Priešingai specialiajai teisei nesutikti dėl duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, mes esame įpareigoti suteikti tokią bendrąją teisę nesutikti, jei Jūs nurodote viršesnės svarbos pagrindus, pvz., galimą pavojų gyvybei ar sveikatai. Be to, Jūs galite kreiptis į už atsakingą priežiūros instituciją arba į „Avitela“ duomenų apsaugos pareigūną.

Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai pagal BDAR 77 straipsnį
Jūs taip pat turite teisę bet kada pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Norėdami tai padaryti, galite kreiptis į Lietuvos duomenų apsaugos priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.


Kontaktiniai duomenys

Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis kilus klausimams arba siekiant užtikrinti savo teises duomenų apsaugos srityje
Jeigu turite klausimų dėl mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrų arba siekiate pasinaudoti su Jūsų duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis, galite kreiptis į mūsų BDAR skyrių:
El. paštas: info@avitela.lt

Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos
Jei turite papildomų klausimų dėl Jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į mūsų BDAR skyrių: El. paštas: info@avitela.lt